Tầm nhìn và định hướng phát triển

SỨ MỆNH CỦA CÔNG TY

Nỗ lực phát triển dựa trên nền tảng dịch vụ khách hàng tốt nhất nhằm mục tiêu tạo ra các kết quả có ý nghĩa.

Các kết quả có ý nghĩa :

 • Đối với khách hàng : Trở thành đối tác logistics được lựa chọn, nơi đặt niềm tin và nơi tạo ra giá trị gia tăng.
 • Đối với công ty : Tạo dựng thương hiệu vững mạnh, xây dựng các giá trị lâu dài, bền vững cho các thành viên, khách hàng và đối tác.
 • Đối với các thành viên trong công ty : Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, năng động; được đào tạo về chuyên môn; được phát huy sở trường – năng lực và có cơ hội cùng phát triển với công ty trong cam kết dài hạn.
 • Đối với nhà cung cấp : Trở thành đối tác cùng có lợi và gắn bó lợi ích lâu dài.
 • Đối với cổ đông : Nơi tạo ra giá trị và thặng dư vốn bằng các chiến lược phát triển đúng đắn, mạnh mẽ cùng các hoạt động hiệu quả và tầm nhìn dài hạn.

TẦM NHÌN CỦA CÔNG TY.

Trở thành công ty mạnh về thị trường dịch vụ vận chuyển đường hàng không và các dịch vụ hỗ trợ khác liên quan, hướng tới trở thành công ty dẫn đầu trong thị trường bán lẻ đường biển và hàng không.

HỆ GIÁ TRỊ CỦA CÔNG TY

 1. SỰ HỢP TÁC
 2. TÍNH KỶ LUẬT
 3. SỰ ĐỒNG THUẬN
 4. SỰ MINH BẠCH
 5. SỰ TẬN TUỴ
 6. CAM KẾT DÀI HẠN