Vận chuyển hàng không

Dịch vụ vận tải hàng không

Chúng tôi không chỉ cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa theo đường hàng không quốc tế, mà còn đảm bảo chuyển giao hàng hóa giữa các cảng hàng không trong nước.

Nhiều năm làm việc cùng các hãng hàng không tại Việt Nam và trên toàn thế giới giúp HL-GLOBAL có mối quan hệ thân thiết mang tính chiến lược – đủ để đảm bảo xuất nhập các loại hàng hóa của doanh nghiệp mà không có rủi ro.

Chúng tôi không có giới hạn về trọng lượng, kích thước hàng hóa xuất nhập khẩu, không hạn chế tiến độ cũng như vị trí địa lý mục tiêu theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Kiến thức cùng mối quan hệ sâu rộng của HL-GLOBAL với các đối tác trên toàn thế giới  giúp chúng tôi đưa ra giải pháp hoàn hảo nhất để vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp đến mục tiêu địa lý được yêu cầu. Trong khi đó, đảm bảo mức giá thành vận chuyển cạnh tranh, thời gian thực hiện chuỗi cung ứng là ngắn nhất.